Afwezigheden

Geen afwezigheden

Ben je 6 of 7 jaar en zit je op het puntje van je stoel om te starten met muziek, woord of dans?

Welkom bij de lessen initiatie!

 

Op onze academie kan je voor verschillende initiaties kiezen:

Initiatie muziek en woord : een les waarin deze twee expressievormen aan bod komen! 

Bekijk het lesrooster voor de verschillende locaties.

 

Instrument: voor muziek is er de domeinoverschrijdende initiatie met woord, doch zijn er enkele instrumenten waarvoor reeds initiatie gevolgd kan worden.

 

Dansinitiatie: op een speelse wijze worden de basisvaardigheden voor verdere ontplooiïng in klassieke dans en/of jazz aangeleerd.

De 6- jarigen en 7- jarigen worden in verschillende lessen opgedeeld, zodat iedereen op leeftijds-specifieke wijze kan dansen

Klik hier voor info/inschrijving 1e graad : dansinitiatie

Huurinstrumenten

Het regelement voor huurinstrumenten vind je: hier.