Actueel: info start schooljaar

Welkom op de dansafdeling !

De effectieve lessen dans starten op 8 september!

De eerste week van het schooljaar, van 1-7 september:  zijn er vrijblijvende contactmomenten :

Alle dansleerkrachten zijn dan aanwezig op hun lesdagen en leslocaties .

Heb je nog vragen of wens je meer informatie , controleer dan het  lesrooster  om de betrokken dansleerkracht te ontmoeten.   

Voor individuele vragen ontvangen we je dus graag tussen 1-7 september, zodat de lessen nadien vlot kunnen starten.

Lesverloop : eerste lessen

Ben je reeds ingeschreven? Kom op tijd zodat je voor de start van de les omgekleed bent :-) en ... Veel dansplezier in de les!

Ben je nog niet ingeschreven en weet je niet goed welke les bij je past?

Neem contact met één van de dansleerkrachten: zij stellen een proefles voor in de meest gepaste klas.... en je bent vertrokken !

Danskledij

We vragen je vriendelijk om bij voorkeur deze eerste week ook je dansuniform te bestellen, enkel voor de volwassen leerlingen dans is er geen vast uniform.

alle info over de uniformen vind je bij de Praktische info

Wie een nieuw dansuniform nodig heeft , kan naar wens:

  • een exemplaar uit de oude stock bekomen, dit bij de leerkracht en enkel tot einde voorraad!
  • een nieuw uniform aanschaffen:  te bestellen op de site www.Noola.be

Agenda

Alle leerlingen tot 15j. krijgen in de les een dansagenda, hiervoor moet geen kleingeld meer meegegeven worden! ( dit zit reeds verrekend in de copie-bijdrage)

Afwezig?

Waarschuw de dansleerkracht bij voorkeur vooraf omtrent je afwezigheid. Ben je meerdere dage ziek zorg dan voor een (kopie van ) doktersbriefje.