Afwezigheden

Geen afwezigheden

Heb je reeds ervaring opgedaan binnen de academie? Zo ja...

...wat is je laatst behaalde graad?

Schooljaar 20-21Schooljaar 21-22
Gevolgdjaaroptie

Lagere graad 6 dans (vroeger)

derde graad, 1e jaar modern-jazz 15+/volwassenen

Middelbare graad 1 of 2 klassiek (vroeger)

derde graad, 1e of 2e jaar klassiek

derde graad, 2e of 3e jaar

middelbare graad 1 of 2 hedendaags (vroeger)

derde graad, 1e of 2e jaar hedendaags

derde graad: 2e of 3e jaar

middelbare graad 3 klassiek (vroeger)
of Hogere graad 1 of 2 klassiek

derde graad 3e jaar klassiek

vierde graad:

middelbare graad 3 hedendaags (vroeger)
of Hogere graad 1 of 2 hedendaags

derde graad 3e jaar hedendaags

vierde graad:

 

Heb je nog géén dans in het DKO/ in de academie gedaan, maar wèl elders ervaring opgedaan? Zo ja..

...op welk niveau zou je dan les willen volgen?

Schooljaar 20-21Schooljaar 21-22
Gevolgdjaaroptie
gemiddeld niveau/met ervaring: derde graad 1e jaar
gevorderd niveau: vierde graad 1e jaar

 

Als je wilt omschakelen naar klassieke dans of hedendaagse dans, neem contact op met de leerkracht,

Naar modern-jazz? Dan start je in het eerste jaar van de derde graad dans 15+/volwassenen