Academie De Kunstbrug

Visie - Artistiek Pedagogisch Project

In onze academie gaan traditie en vakmanschap hand in hand met vernieuwing. Onze gedreven leerkracht/kunstenaars brengen hun vakmanschap, hun toewijding, hun gevoel voor esthetiek en expressie, met liefde over.

We werken op maat van en in dialoog met onze leerlingen. Onze cultuur van respectvolle reflectie en overleg, zorgt voor een veilig en warm leerklimaat.

De leerling die bij ons afstudeert, is een nieuwsgierige, verwonderde mens, die met een grote culturele bagage en een rugzak aan kwaliteiten de wereld instapt.

In deze academie, is iedereen van harte welkom.

'In onze academie gaan traditie en vakmanschap hand in hand met vernieuwing'

De komst van het nieuwe decreet voor het Deeltijds Kunstonderwijs in 2018 luidt voor vele academies een nieuwe periode in: één van zelfreflectie, van herontdekken, van heroriënteren, herdefiniëren van de identiteit. Ook de Kunstbrug zit ten volle in dit proces.

Techniek en vakmanschap krijgen niet langer alle focus. De leerling wordt geëvalueerd aan de hand van verschillende artistieke rollen: de kunstenaar, de samenspeler, de onderzoeker, de vakman, performer, het unieke ik... Hoe matchen we dit met onze identiteit van traditie en vakmanschap?

Wie zijn wij en waar willen we naar toe? Wat willen we behouden uit het verleden, wat willen we bannen, ...? De Kunstbrug is samen met het team op zoek naar hoe we dit vernieuwingsproces kunnen verzoenen met de verworvenheden/sterktes uit het verleden.

Het is voor de Kunstbrug immers een belangrijke pedagogische opdracht om zorg te dragen voor het verleden: we koesteren het repertoire vanuit de Oudheid tot nu, om door te geven aan de leerlingen. Het bewaren en doorgeven van de traditie is onze sterkte. Vakmanschap is hierbij belangrijk. Vakmanschap in functie van artistieke expressie. In alle vrijheid en openheid. Out of the box denken kan en mag in deze academie. We stimuleren onze leerlingen om dingen in vraag te stellen.

Voldoening hebben in het musiceren, dansen, toneelspelen is enorm belangrijk als motivatie voor de vorming van de leerling. De Kunstbrug wil spelplezier koppelen, aan vaardigheden, verbondenheid met anderen en de fierheid om iets 'te kunnen'. De Kunstbrug wil dat de leerling duurzaam plezier ervaart dat voortkomt uit het overwinnen van obstakels en het verleggen van grenzen. De voldoening van echt iets te kunnen, en niet enkel het plezier van het kortstondige, het voorbijgaande.
Duurzaam plezier dus, met het oog op kwaliteit.

Het durven streven naar kwaliteit is steeds opnieuw het uitgangspunt. Kwaliteit staat los van het beheersingsniveau van de leerling, en is dus niet alleen weggelegd voor de meest getalenteerde leerlingen. Wat we doen, doen we goed, hoe klein dat ook mag zijn.

Het grote verschil met vroeger is dat we niet meer naar een voorafgaande standaard kijken, maar wat de noodzakelijke volgende stap is voor de leerling om te leren. Aan de hand van feedbackgesprekken sturen we het leerproces van de leerling bij. De leerling staat dus centraal.

In het proces van verandering laten we ons begeleiden door Erik Schrooten en het raamleerplan Kunstig Competent.

'Onze gedreven leerkracht/kunstenaars brengen hun vakmanschap en gevoel voor esthetiek en expressie, met liefde over'

In een warme en veilige leeromgeving bouwt de leerkracht/kunstenaar een authentieke relatie op met de leerlingen. Hij/zij ontwerpt op maat van en in dialoog met de leerlingen, zonder het groter verhaal uit het oog te verliezen.

Hij is positief ingesteld, heeft en geeft energie en passie en voelt de noodzaak om aan de slag te gaan met kinderen en jongeren en volwassenen. Hij wil de liefde voor het vak en de artistieke expressie overbrengen.

Hij is een mentor, een vertrouwenspersoon, een coach... die een artistieke visie aanreikt met respect voor de inbreng van de leerling. Menselijke warmte is de basis voor de interactie tussen leerling en leerkracht.

Bovenal is hij kunstenaar. Hij neemt het artistieke proces mee naar het klaslokaal en weet zijn leerlingen op die manier te enthousiasmeren. Academie De Kunstbrug is fier op deze kunstenaars en vindt het belangrijk dat zij de ruimte krijgen om een evenwicht te vinden tussen hun lespraktijk en artistieke parcours.

We vinden het belangrijk dat deze leerkracht deel uitmaakt van een team. Een open debatcultuur waarbij respectvolle communicatie, overleg en reflectie centraal staan, zorgt immers voor een veilig en warm leerklimaat waarbinnen leerling én leerkracht kunnen groeien.

'De leerling die bij ons afstudeert, is een nieuwsgierige, verwonderde mens, die met een grote culturele bagage en een rugzak aan kwaliteiten de wereld instapt'

De kunstenaar in wording ontwikkelt niet alleen zijn artistieke persoonlijkheid, maar ook tal van andere kwaliteiten: de leerling die bij ons afstudeert, is een nieuwsgierige, verwonderde mens. Een vakman en kunstenaar in wording, met een onderzoekende geest.

Het is iemand met zelfkennis, doorzettingsvermogen, engagement en discipline. Iemand die oog heeft voor schoonheid, die creatief is en kritisch en probleemoplossend kan denken.
Deze leerling heeft een rijke persoonlijkheid ontwikkeld en met een rugzak aan kwaliteiten stapt hij de wereld in, klaar om zijn maatschappelijke rol op te nemen.

Het performen en samenspelen zijn essentiële onderdelen van zijn opleiding. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze leerlingen actief deelnemen aan het culturele landschap.

We nemen onze leerlingen mee naar voorstellingen, concerten en museumbezoeken. We werken mee aan diverse culturele projecten (Museumnacht, Gentse Feesten, Eau De Gand, 123 Piano,...) en introduceren de grote culturele huizen bij onze leerlingen. Leerkrachten maken hun leerlingen warm voor hun eigen optredens. Ook oud-leerlingen worden blijvend betrokken bij deze activiteiten.

Elke vraag naar samenwerking wordt met plezier omarmd, indien dit een pedagogische en artistieke verrijking met zich meebrengt voor onze leerlingen.

'In onze academie is iedereen welkom'

Dat is waar we van dromen en waar we naartoe willen werken.
Het is een doel dat we als team vooropzetten, een oprecht engagement dat we willen aangaan in deze grootstedelijke context. We willen onze sociale rol opnemen.

Ons publiek is divers en dat beschouwen we als een rijkdom. Die rijkdom willen we nog vergroten. Voor wie de drempel naar onze academie nog te hoog is, wensen we die te verlagen. Dit door o.m. de inspanningen van onze zorgcoördinator, door samen te werken met brugfiguren, door het uitrollen van Kunstkuur in kansarme wijken en voor kwetsbare doelgroepen...

We laten ons hiervoor inspireren door ervaringsdeskundigen, academies en scholen die hier al verder in staan en door het netwerk Stedelijk Onderwijs Gent waar de academie deel van uit maakt.

Opm. Deze visie werd geschreven op basis van:

  • De resultaten van een uitgebreide bevraging van de leerkrachten in 2018
  • Verschillende interviews met de directeur in 2018-2021
  • Verschillende feedback momenten met het team van coördinatoren in 2019-2020
  • Feedback van de vakgroepen 2020-2021

Onze visie is blijvend in beweging en onderhevig aan feedback van de vakgroepen